Comunidad Judía de les Illes Balears

Thumbnail 2
previous arrow
next arrow
Thumbnail 2
previous arrow
next arrow

CEMENTERI JUEU DE SANTA EUGÈNIA

Aquesta localitat acull l’únic cementiri exclusiu per a la comunitat jueva que hi ha a les Illes Balears, i un dels pocs que permet accedir a tota la geografia espanyola.
L’origen d’aquest cementiri va ser possible gràcies a la col·laboració de la comunitat jueva que existia a Mallorca, així doncs es va inaugurar el 9 de juliol de 1975.
Les curiositats que s’amaguen entre els seus murs apropen el visitant a conèixer la creença d’una de les religions monoteista més antiga de la humanitat, fins i tot més que la cristiana, amb la qual té en comú el concepte de Déu i l’Antic Testament.
Per entrar al cementiri jueu de Santa Eugènia és obligatori, en senyal de respecte i d’humilitat davant Déu col·locar-te la tradicional “kipá”, una petita gorra utilitzada en els rituals que serveix per cobrir el cap i que la fan servir tradicionalment els barons jueus i que s’han de col·locar abans d’entrar en llocs sagrats com aquest.
Al cementiri veurem la petita capella on s’efectuen els actes religiosos en memòria del difunt, un cop finalitzat l’acte, es transporta el fèretre lliure d’ornamentacions. Com a diferència entre altres ritus funeraris direm que el ritual jueu té una màxima “pols som i pols tornarem” és per ells que al fèretre deixen un buit de contacte entre el difunt i la terra. Tampoc veurem elements de decoració com arranjaments florals, per a la comunitat jueva els seus “flors” és col·locar pedres damunt les làpides i es col·loquen sobre elles perquè a l’antiguitat es col·locaven roques directament damunt del cos amortallat.
Una altra diferència que observarem amb la resta de cementiris cristians és que no hi ha nínxols ni mausoleus, les sepultures són individuals i les làpides estan arran de terra amb l’home del difunt.
Al cementiri jueu de Santa Eugènia hi ha la tomba d’un matrimoni de la religió bahà´í que està completament separada de la resta. Tot i que aquesta creença no està relacionada amb la mongeta, existeix una simpatia entre les dues religions, tenint la comunitat bahà´í un dels seus temples a Haifa (Israel), i el símbol és una estrella de nou puntes com la que figuren és aquestes sepultures del cementiri de Mallorca.
La visita a aquest cementiri suposa un apropament a altres cultures diferents de les nostres.

¿DESEAS RESERVAR UN LUGAR EN NUESTRO CEMENTERIO ?